about


newmachine is my old amateur musical project. Since being 16, in years 1991 - 2003 am recorded demotapes revolving around contemporary drone, shoegaze, post-metal, post-rock bands and music. I now restoring old demotapes and alongside composing new songs. I am playing all of the instruments on my albums.
I wish you pleasant listening.

newmachine je môj starý amatérsky hudobný projekt. Od svojich 16-tich, v rokoch 1991 až 2003 som zaznamenával demosnímky, ktoré znejú ako súčasné drone, shoegaze, post-metal, post-rockové kapely a ich hudba. Teraz znovuobnovujem staré demosnímky a popritom skladám nové piesne. Hrám na všetky nástroje vo svojich skladbách.
Želám vám príjemné počúvanie.

http://jurajmarko.blogspot.com/