news/story

02.02.2017
Novinky v Terranean Recordings - "100" album/kompilácia "Drawn Against the Sun"

Vychádza "stý" počin, kompilácia zaujímavých hudobníkov v réžii Lukasa Lundéna a Terranean Recordings.
Všetky skladby sú nevydaný exkluzívny alebo zbrusu nový materiál, a celý výťažok podporí nové vydavateľstvo. Podieľam sa na ňom remixom môjho projeku newmachine, jednou z prvých skladieb, a to "Dale Woods", teraz ako REACH.
Vypočujte, sťahujte, prípadne podporte túto jubilejnú kompiláciu plnú zaujímavých umelcov a ich materíalu, a samozrejme nezávislé vydavateľstvo. Vopred vďaka za záujem.14.07.2016
Novinky v Terranean Recordings/Netlabel Day

Remixy newbreed a newmachine v podaní Lukasa Lundéna! Nebudem tu zbytočne vypisovať o týchto počinoch, všetko úžasné a podstatné je napísane v blogoch hlavných predstaviteľov - Lukasa Lundéna a Manuela Silvu.

Odkazy:

http://oldsoldiers.tumblr.com/post/147394037147/its-here-today-is-netlabel-day-and-terranean
http://netlabelday.blogspot.sk/p/releases-2016.html
04.08.2013
My first live gig 03.08.13 !


02.08.2013
newmachine news/novinky

My first live gig 03.08.13 !13.04.2013
newmachine news/novinky

In these days, I finally started the process of the recording of musical material from the years 2010-2012 + two old original songs:

01. Sunrise
02. Rainy Dreams Are Gone When You Came
03. First Last Scoliosis 
04. Nicotine
05. Eternal Ethereal Gaze
06. Third Wind (Wind III)

"Sunrise" is the original song from 1996, "Rainy Dreams Are Gone When You Came" from 2002. Last song is a continuation of the song "Wind" as "Third Wind (Wind III)" with a length of about 20 to 30 minutes. Together about 70 minutes of musical materials. In addition, still I finishing up the song "Heart/Depart" for the split album with the project WOUNDS, so I hope that Bartek will have still interest :)

 

V týchto dňoch som začal konečne spracovávať nahratý hudobný materiál z rokov 2010-2012 + dve staré pôvodné skladby:

01. Sunrise
02. Rainy Dreams Are Gone When You Came
03. First Last Scoliosis
04. Nicotine
05. Eternal Ethereal Gaze
06. Third Wind (Wind III)

"Sunrise je pôvodná skladba z roku 1996 a "Rainy Dreams Are Gone When You Came" z roku 2002. Posledná skladba je pokračovanie skladby "Wind" ako "Third Wind (Wind III)" s dĺžkou asi 20 - 30 minút. Spolu asi 70 minút hudobného materiálu. Popritom ešte dokončujem skladbu "Heart/Depart" pre split album s projektom WOUNDS, teda dúfam, že Bartek bude mať ešte záujem :)


02.07.2012
newmachine/Ropes of Maui split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" is available !

A celebration of the unfulfilled broken dreams are materialized in guitar riffs, dark post-drone tones of the old Pink Floyd have revived and the cold feeling is based from the each tone of the long drone epics... So almost of year tribulation with trilogy songs now named "Beautiful Nightmares" is finally done. As a split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" with Ropes Of Maui(Luke Lundén & Cecilia K.) is available at TERRANEAN RECORDINGS !

Oslava nenaplnených zlomených snov sa zhmotnila v gitarové riffy, ožili temné post-drone tóny dávnych Pink Floyd a mrazivý pocit vychádza z každého tónu dlhých drone eposov... Takže rok súženia so skladbovou trilógiou, teraz pomenovanou "Beautiful Nightmares" je konečne hotová. Ako split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" s projektom Ropes Of Maui(Luke Lundén & Cecilia K.) je k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS !
 


29.06.2012
newmachine/Ropes of Maui split album

At monday 02. july will be release split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" with newmachine(Juraj Marko) & Ropes of Maui(Lukas Lundén) on TERRANEAN RECORDINGS. Experimental drone/metal compositions meets long ambient drone/metal masterpieces from cold north.

V pondelok konečne vychádza dlho nahrávané split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" s novýmstrojom a Ropes of Maui(Lukas Lundén) na TERRANEAN RECORDINGS. Experimentálne drone metalové kompozície stretávajú dlhé ťažkopádne ambient drone diela z chladného severu.

12.05.2012
newmachine update

Awesome artwork by Ján Kšinský as a GRAPHICORES - Digital Art & Graphic Design.

Skvelý umelecký výtvor od Jána Kšinského ako GRAPHICORES - digitálne umenie a grafický dizajn.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=362695837112299&set=o.119621331402148&type=1&theater30.04.2012
newmachine news

Hello ! My mac is finally end of testing, I am started making some sounds for the split/collab with Bartek(WOUNDS) and next split/collab with friend Denis(ATTACK OF RAGE) and his post-ambient/industrial electronic project GYROflex(id) from our city of Bánovce in NEAR NEAR future !!! :-) BTW...I am going test of my live performance in testroom in near future...:-)

Testovanie jablka je už ukončené, konečne začínam pracovať na nejakých zvukoch pre split album s Bartekom(WOUNDS) a ďalšiu nahrávku s Denisom(ATTACK OF RAGE) a jeho post-ambient/industrial elektronickým projektom GYROflex(id) z Bánoviec blízkej BLÍZKEJ dobe ! :-) Okrem iného, idem skúšať v blízkej budúcnosti ako by to znelo naživo s "novým strojom" :-)


16.04.2012
First interview / Prvé interview

Dear friends ! If you want to know something more about my music drift named newmachine and even a little more + upcoming news, read the interview here by the master VICTIMER aka Jan Koumal(http://www.echoes-zine.cz/)...:-)

Vážení priatelia ! Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o mojom hudobnom úlete menom newmachine a ešte aj niečo naviac + pripravované novinky, prečítajte si rozhovor tu od majstra "VICTIMER-a" Jana Koumala(http://www.echoes-zine.cz/) Trochu zaspomíname...:-) Odkaz na rozhovor: http://www.echoes-zine.cz/rozhovory/newmachine-som-stale-clovek-ktory-je-zapaleny-pre-hudobnu-vec


14.04.2012
New site name for my project / Nová stránka pre môj projekt

Dear friends ! I am registered the domain "newmachine.sk" finally ! This is the place and name for my project now. Enjoy :-)

Vážení priatelia ! Konečne som si zaregistroval doménu pre môj projekt "newmachine.sk". Toto je teraz miesto a meno pre môj projekt, kde budú uverejňované všetky aktuálne informácie. Všetko dobré ! :-)


28.01.2012
Versions

Dear friends ! Here are two versions/mixes from me & Thierry Arnal(fragment.) of my last song to listen on my bandcamp page. A mix from fragment. and a second take: live drums with second bass sound. Enjoy ! :-)


Vážení priatelia ! Ponúkam Vám na vypočutie dve verzie/mixy môjho zatiaľ posledného songu na bandcamp stránke. Mix od projektu fragment. a druhá verzia skladby so živými bicími a druhou verziou bass gitary. Príjemné počúvanie ! :-)


06.01.2012
newmachine - Beautiful Nightmares

A celebration of the unfulfilled broken dreams are materialized in guitar riffs... So almost of year tribulation with trilogy songs, now named "Beautiful Nightmares" is finally done. As a split album with Ropes Of Maui(Lukas Lundén) will be released soon at TERRANEAN RECORDINGS ! Short samples of the tracks are here:
 

Oslava nenaplnených zlomených snov sa zhmotnila v gitarové riffy ... Takže takmer rok súženia so skladbovou trilógiou, teraz pomenovanou "Krásne nočné mory", je konečne dokončená. Ako split album s projektom Ropes Of Maui(Lukas Lundén) bude čoskoro k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS ! Krátke ukážky k vypočutiu sú tu na mojej "domovskej stránke".


24.12.2011
Under the Avalanche: Christmas 2011 compilation / kompilácia

So it's out ! AVALANCHERS "Christmas" compilation "Under the Avalanche: Christmas 2011" is available on the TERRANEAN RECORDINGS ! A great songs, great arrangement - compact unit of very interesting artists and different genres. I present the song "It's Come the Time to Put an End to This Era". Thanks to Lukas Lundén & TERRANEAN RECORDINGS for the great work and the opportunity to participate in this interesting compilation. I wish to everyone a peaceful Christmas...
 

Tak je to vonku! AVALANCHERS "Vianočná" kompilácia "Under the Avalanche: Christmas 2011" je k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS! Skvelé skladby, skvelé aranžmá - kompaktný celok veľmi zaujímavých umelcov a rôznych žánrov. Ja sa prezentujem skladbou "It's Come the Time to Put an End to This Era". Vďaka Lukasovi Lundénovi a TERRANEAN RECORDINGS za skvelú prácu a možnosť zúčastniť sa na tejto zaujímavej kompilácii. Prajem všetkým pokojné Vianoce...


16.12.2011
newmachine - new song !

New song for the Avalanchers "Under the Avalanche: Christmas 2011" compilation with leader Lukas Lundén(TERRANEAN RECORDINGS) is done ! Some news about it soon... Track name : "It's come the time to put an end to this era" My 3 songs on the long forthcoming split album with post-rock/shoegaze project Ropes of Maui by Lukas Lundén from Finland finally coming soon in January...
Tracks:
1. Wretch
2. Reach
3. Breeze


07.07.2011
newmachine - "Wind" is available now at TERRANEAN RECORDINGS (TERR018) ! / newmachine - "Wind" je k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS !

New song and edit version of former song by newmachine are available now for free like TERR018 at TERRANEAN RECORDINGS:


newmachine - "Wind" as an album with 2 songs. A very personal first song "Wind" with 34 minutes Guitar/Ambient sounds, recorded April - Jun 2011, second song "Snow, Christmas End (Dub Edit)" is my 7 minutes "dub" version of former song "Snow, Christmas End" by "AVALANCHERS XMAS MMX Compilation", edited Jun 2011. I wish you pleasant listening. :-)
Recording is available from 07 July 2011. Links: http://newmachine.bandcamp.com/album/wind http://terraneanrecordings.bandcamp.com/
Download here: http://www.mediafire.com/?bhbh1vh0cvbtlm7


Nová skladba a upravená verzia pôvodnej skladby môjho projektu newmachine sú teraz k dispozícii zdarma ako TERR018 vo vydavateľstve TERRANEAN RECORDINGS: newmachine - "Wind" ako album s 2 skladbami. Prvá veľmi osobná skladba "Wind" s 34 minútami gitarových/ambient zvukov, nahrávaná v Apríli - Júni 2011, druhá skladba "Snow, Christmas End (Dub Edit)" je 7 minútová "dub" verzia pôvodnej skladby "Snow, Christmas End" vydanej na kompilácii "AVALANCHERS XMAS MMX Compilation", upravená v Júni 2011. Príjemné počúvanie. :-) Nahrávka je k dispozícii od 07.07.2011.


06.07.2011
Some newmachine news ! newmachine novinky !

Three songs are definitely for the forthcoming Light Overhead/newmachine split album ! I think it will done in July 2011. Samples are here to listen. Mix of Drone/Metal/Guitar Ambient will be available soon... Btw, at thursday 07. July will be available a new album "Wind", with 34 minutes guitar/ambient self-titled instrumental personal song and edited 7 minutes "dub" version of an AVALANCHERS XMAS MMX compilation track "Snow, Christmas End (Dub Edit)". Enjoy ! :-)
Tracks:

01. Wretch
02. Reach
03. Breeze

Tri piesne sú určené pre nadchádzajúce Light Overhead/newmachine split album. Myslím, že budú hotové v júli 2011. Drone/Metal/Gitarový ambient mix bude čoskoro k dispozícii... Mimochodom, zajtra vo štvrtok 07. Júla bude k dispozícii nové album "Wind" s 34 minútami osobného inštrumentálneho gitarového ambientu a upravenej 7 minútovej "dub" verzie skladby "Snow, Christmas End (Dub Edit)" z kompilácie AVALANCHERS XMAS MMX compilation. Príjemné počúvanie ! :-)


19.04.2011
newmachine in Krakow's radio "radiofonia" through project WOUNDS ! / newmachine v Krakovskom rádiu "radiofonia" prostredníctvom projektu WOUNDS !

Polish brother Bartek Szturgiewicz had interview in Krakow's radio "radiofonia" in his native Polish Monday, April 18, 2011. He talked about his project WOUNDS, free publishing TERRANEAN RECORDINGS, where he acts as co-leader, he was play a new tracks, some of his inspirations and some new releases from TERRANEAN RECORDINGS and besides play music close to him. newmachine secondly on the radio through project WOUNDS !

Reference to hearing broadcasts in mp3 format for download here(in Polish): http://www.mediafire.com/?hcwfgltk5rlswbi

Listen & download here too: http://www.divshare.com/download/14614395-61b

Playlist:

Wounds - Rainfunk (work in progress on this one)
Boards of Canada - Music is Math
Dwayne & Kale - Different Sounds (coming soon on Terranean Recordings)
Wounds - Oh Peter (new track from the upcoming "Regn" EP)
Final - Green (Alt. Mix)
Wounds - Idle
Mamiffer - Death Shawl
Wounds - Echoes of the Past
Coil - The Dreamer is Still Asleep
Wounds - Losing Focus
Pleq - Philippe Lamy
Wounds - Idle (fragment. Remix)
Skink - Feb. 11 Which Blue Do You Like?
Wounds - Idle (Concrete/Field Himalayan Mix)
Caribou - Melody Day (Four Tet Remix)
Wounds - Dance of the Snowflakes (newmachine Remix)
Low - Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me
thisquietarmy - The Iron Harvest
Final - Gravity

Brat Poliak Bartek Szturgiewicz mal interview v Krakovskom rádiu "radiofonia" naživo v rodnej polštine v pondelok 18.04.2011. Rozprával o svojom projekte WOUNDS, free vydavateľstve TERRANEAN RECORDINGS, kde pôsobí ako co-leader, popri tom púšťal hudbu jemu blízku, hral nové skladby, niektoré z jeho inšpirácií a niektoré z nových vydaní na TERRANEAN RECORDINGS. newmachine druhýkrát v rádiu prostredníctvom projektu WOUNDS ! Odkaz na vypočutie vysielania v podobe mp3 na stiahnutie vyššie.


28.03.2011
newmachine news !
My old notebook ASUS is dead, long live new MacBook Pro ! It is on the way, I hope today... I am going to start working in these days on the new track named "Wind" with 30 minutes minimum drone/shoegazing dreaming. Ongoing songs "Wretch" and "Reach" to the forthcoming split album with Lukas Lundén`s LIGHT OVERHEAD will be continue work too... Môj starý notebook ASUS je mŕtvy, nech žije nový MacBook Pro ! Je na ceste, dúfam, že ešte dnes... Chystám sa začať pracovať v týchto dňoch na novej skladbe s názvom "Wind" s minimálne 30 minútami Drone / Shoegaze zvukov a snenia. Na rozrobených piesňach "Wretch" a "Reach" na blížiace sa split album s Lukas Lundénovým LIGHT OVERHEAD budem tiež pokračovať...

08.03.2011
newmachine on the AVALANCHERS XMAS MMX compilation

AVALANCHERS XMAS MMX compilation is available now for free ! 17 originally Xmas songs by the members of the AVALANCHERS community incl. original newmachine song "Snow, Christmas End". Thanks to all which participated and worked on this compilation & for the invitation and amazing work and originally artwork by Josh Elliott aka Rorix on this compilation ! Enjoy ! Link for download here (FLAC & MP3(V0)): http://aop.descentrecords.com/xmasmmx.htm


AVALANCHERS XMAS MMX hudobná kompilácia je teraz k dispozícii zadarmo ! 17 originálnych umelcov a trochu oneskorených "vianočných" skladieb z celého sveta, od členov komunity AVALANCHERS vrátane originálnej skladby môjho projektu newmachine "Snow, Christmas End". Poďakovanie patrí členom AVALANCHERS dosky za pozvanie a úžasnú prácu pri tvorbe tejto kompilácie a Joshovi Elliottovi aka Rorix za originálnu grafickú úpravu ! Odkaz na stiahnutie tu (formát FLAC a MP3(V0)): http://aop.descentrecords.com/xmasmmx.htm

03.03.2011
newmachine on the compilation The Dream Diary - Winter 02 / newmachine na kompilácii The Dream Diary - Winter 02

newmachine on the compilation The Dream Diary - Winter 2 through a project WOUNDS with remix of the song "Dance of the Snowflakes" released 2010/03/03.

Link to download for free is here: http://thedreamdiary.bandcamp.com/album/winter-02

Info in PDF format: http://www.shotbybothsides.org/wp-content/files/TheDreamDiary_Winter02.pdf

Playlist:
1. Alexander Martovsky – Nothing
2. GR†LLGR†LL – I’m gonna dress in black (THEM cover)
3. Mushy – Into Your Empy Eyes
4. Belong – Perfect Life
5. Still Corners – Eyes (Rogue Wave cover)
6. Lessons In Time – Free Rides
7. Kriget – Martyr
8. Run,Walk! – Peekay
9. Wounds – Dance of the Snowflakes (newmachine Remix)
10. Ori – Milka’s Dream

newmachine na kompilácii The Dream Diary - Winter 2 prostredníctvom projektu WOUNDS s remixom skladby "Dance of the Snowflakes", vychádza 03. marca 2011.


19.02.2011
newmachine in radio ! / newmachine v rádiu !

Polish brother Bartek Szturgiewicz was broadcast on the radio "Polskie Radio Białystok" in his native Polish Wednesday, Februar 16, 2011. He talked about his project WOUNDS, free publishing TERRANEAN RECORDINGS, where he acts as co-leader, inspirations and besides play music close to him. newmachine first time on the radio through project WOUNDS !

Reference to hearing broadcasts in mp3 format for download here(in Polish): http://www.radio.bialystok.pl/files/index/download/f/110/z/c0d9b6129041c4a1286ea1bb1368dc8a/n/sdm%20alternatywna%202011-02-16_cz2....mp3/t/audio_mp3

Playlist:

WOUNDS - Dance of the snowflakes
loscil – Sickbey
WOUNDS – Playing In teh garden
Low – Words
Kontrol Deprivator – Proto substance (Chuter Flow Version)
Elekseveneks - Blood Harvest
WOUNDS – Dance of the Snowflakes (newmachine Remix)

Brat Poliak Bartek Szturgiewicz vysielal v rádiu "Polskie Radio Białystok" naživo v rodnej polštine v stredu 16.02.2011. Rozprával o svojom projekte WOUNDS, free vydavateľstve TERRANEAN RECORDINGS, kde pôsobí ako co-leader, inšpiráciách a popri tom púšťal hudbu jemu blízku. newmachine prvýkrát v rádiu prostredníctvom projektu WOUNDS !


27.12.2010
WOUNDS - Winter Remix Works

WOUNDS - Winter Remix Works remix album is available now for free ! 6 originally remixes & versions by the WOUNDS album "Winter Ambient Works" from the members of the AVALANCHERS community incl. original newmachine remix "Dance Of The Snowflakes". Special thanks to WOUNDS for the invitation, amazing work and originally artwork by Josh Elliott aka Rorix on this compilation ! Enjoy !

Link for download here: http://wounds.bandcamp.com/album/winter-remix-works
WOUNDS - Winter Remix Works remix album je teraz k dispozícii zadarmo ! 6 originálnych remixov a verzíí albumu WOUNDS "Winter Ambient Works" od členov komunity AVALANCHERS vrátane remixu skladby môjho projektu newmachine "Dance Of The Snowflakes". Osobitné poďakovanie patrí projektu WOUNDS za pozvanie a úžasnú prácu pri tvorbe tejto kompilácie a Joshovi Elliottovi aka Rorixovi za originálnu grafickú úpravu !

Odkaz na stiahnutie tu: http://wounds.bandcamp.com/album/winter-remix-works


20.12.2010
kontrol deprivator - proto-substance remix album

kontrol deprivator - proto-substance remix album is available now for free ! 13 originally remixes & versions of the one track from the members of the AVALANCHERS community incl. original newmachine remix "newmachine Concussion Edit". Special thanks to Lukas Lundén & his "TERRANEAN RECORDINGS" for the invitation & creation, amazing work and originally artwork on this compilation ! Enjoy !

Links for download here:

320mp3 1/2 http://www.mediafire.com/?7ou2uy4zz97fvaj 
320mp3 2/2 http://www.mediafire.com/?puyca59eax9dmb2 
flac 1/3 http://www.mediafire.com/?2m6mrxuawabns84 
flac 2/3 http://www.mediafire.com/?4sed16r6605atmc 
flac 3/3 http://www.mediafire.com/?x5j397asw8f16qc


kontrol deprivator - proto-substance remix album je teraz k dispozícii zadarmo ! 13 originálnych remixov a verzíí jednej skladby od členov komunity AVALANCHERS vrátane remixu skladby môjho projektu newmachine "newmachine Concussion Edit". Osobitné poďakovanie patrí Lukasovi Lundénovi a jeho "TERRANEAN RECORDINGS" za pozvanie a úžasnú prácu pri tvorbe tejto kompilácie po technickej a grafickej stránke !


13.11.2010
newmachine on a project KONROL DEPRIVATOR - Proto-substance remix album / newmachine súčasťou projektu KONTROL DEPRIVATOR - Proto-substance remix albumu

newmachine is participating on the remix album of one song "Proto-substance" of a drum&bass project KONTROL DEPRIVATOR. Remix is called KONROL DEPRIVATOR - Proto-substance (newmachine Concussion Edit) and already is done! More informations at TERRANEAN RECORDINGS or AVALANCHERS community.


newmachine sa podieľa na remixovom albume jednej skladby "Proto-substance" drum&bass projektu KONTROL DEPRIVATOR. Remix s názvom KONROL DEPRIVATOR - Proto-substance (newmachine Concussion Edit) je už hotový! Viac informácií na stránke TERRANEAN RECORDINGS alebo komunity AVALANCHERS.


04.11.2010
newmachine song Snow, Christmas End is done ! / newmachine skladba Snow, Christmas End je hotová !

Original newmachine song "Snow, Christmas End" for the AVALANCHERS HOLIDAY SPECIAL MMX is done ! More informations on a AVALANCHERS community page soon.


Pôvodná newmachine skladba "Snow, Christmas End" pre kompiláciu AVALANCHERS HOLIDAY SPECIAL MMX je hotová ! Viac informácií na stránke komunity AVALANCHERS


31.10.2010
newmachine is participating on next AVALANCHERS compilation / newmachine na ďalšej AVALANCHERS kompilácii

newmachine is working on a original song "Snow, Christmas End" in these days for the next special international Christmas compilation community of an AVALANCHERS. Song is about madness around Christmas. I am going to finish with my track now this week. newmachine pracuje na pôvodnej skladbe "Snow, Christmas End" v týchto dňoch pre ďaľšiu špeciálnu medzinárodnú vianočnú kompiláciu komunity AVALANCHERS. Skladba je o šialenstve okolo vianoc. Skladbu ukončím tento týždeň.


08.10.2010
newmachine now at TERRANEAN RECORDINGS / newmachine teraz pod TERRANEAN RECORDINGS
newmachine now at TERRANEAN RECORDINGS.


newmachine teraz v TERRANEAN RECORDINGS.


28.09.2010
First review on newmachine album "Dale Woods" / Prvá recenzia na album newmachine "Dale Woods"

My first review on an open album "Dale Woods" of my project newmachine by Bob Sanchez at http://shoegazeronline.com/:


"newmachine (yes, it’s spelled in lower case) is Juraj Marko’s project that he classifies under the headings ‘ambient, drone, shoegaze, post-metal, post-rock, alternative and experimental’. He got the idea to start this project after listening to old demos he did from 1991 to 2003. He’s from Slovakia and is also a member of the industrial metal band newbreed among others. He plays all the instruments in this project. We will have an interview of him soon. I found out about Juraj and his project while going through Justin Broadrick’s facebook page links when I was trying to get in touch with Justin for a possible interview. He was asking Justin and others seeing the post to give a listen to his album. I went to his site and link and listened to his work and I liked what I heard. Juraj posted a 3-song online album called ‘Dale Woods’ that you can download for free here: http://newmachine.bandcamp.com/. The album consists of instrumentals and has the original mix of ‘Dale Woods’, a remix of it and another song Machine (2010 Mix). This album was inspired by, according to him, ‘nature under the Trenčín castle – forest park Brezina and the sounds of the “s/t” album by FINAL + FEAR FALLS BURNING and the album “Jesu: Pale Sketches De-Mixed” by PALE SKETCHER.’ True enough the album does sound like Justin Broadrick’s projects- down tuned, distorted, reverb heavy guitars with electronic samples and beats. The first song on the album is the original version of ‘Dale Woods.’ It’s a 10 minute plus distorted, sludge reminiscent of ambient metal of Sunn((o. The song consists only of a riff repeated throughout the song with a synthesizer flute providing the melody producing a hypnotic effect akin to gazing at trees in a forest. The remix on the other hand is more varied in structure and includes tribal drumming that switches from left to right on your speakers and added echoing guitar line. The track is where the shoegaze influence comes out. The track ‘Machine (2010 Mix)’ is a Jesu-like instrumental with its chilled out beat and buzzing riff with keyboards in the background. This a pretty good ‘metalgaze’ release. If you’re a fan of Jesu or Final you’ll like this."

Prvá recenzia na album "Dale Woods" môjho projektu newmachine od Boba Sancheza na stránke http://shoegazeronline.com/


14.09.2010
newmachine - "Dale Woods" available now ! / newmachine - "Dale Woods" je k dispozícii

New songs and remixes by newmachine are available now for free:


newmachine - "Dale Woods" as an open album with 3 songs (including "Dale Woods" original released July 2010, my remix of "Dale Woods", "Machine" - guitar original recorded during 1991, mixed September 2010, yet) on my newmachine bandcamp page. If you want, here is a link on "rar" formats of albums with MP3s (320kbps) and covers: newmachine - "Dale Woods" I would like, that would be my album like an open album, so if you would somebody sometimes do a remix of my songs now or in future, glad I would their add. Please, contact me here, if you want sometime doing it. Recording is available from 15 September 2010.

 
Nové skladby a remixy newmachine sú teraz k dispozícii zdarma: newmachine - "Dale Woods" ako otvorený album s 3 skladbami (vrátane "Dale Woods" predtým publikované v Júli 2010, môj remix skladby "Dale Woods", "Machine" - gitara predtým nahratá v priebehu roka 1991, zmixované v septembri 2010, zatiaľ) na mojej newmachine bandcamp stránke. Ak chcete, tu je odkaz na "rar" formát albumu s MP3 (320kbps) a obalmi: newmachine - "Dale Woods" Bol by som rád, keby môj album bol ako otvorený album, takže ak by ste niekto niekedy urobili remixy mojich piesní v budúcnosti, rád by som ich prezentoval. Prosím, kontaktujte ma tu, ak chcete. Nahrávka je k dispozícii od 15.09.2010.


24.08.2010
newmachine news / newmachine novinky

Work on remix of the songs Dale Woods (Remix Version) and Machine (2010 Mix)(from 1991 year) in these days. Songs will available early september 2010. Práca na remixe skladieb Dale Woods (Remix Version) a Machine (2010 Mix)(z roku 1991) v týchto dňoch. Skladby budú k dispozícii začiatkom septembra 2010.


13.07.2010
newmachine - remix of the song by WOUNDS newmachine - remix skladby projektu WOUNDS

Work on remix of the song "Dance of the Snowflakes" by WOUNDS in these days, song will release on the remix album by WOUNDS - "Winter Remix Works" soon, remix versions of the songs of the album "Winter Ambient Works" (march 2010). More informations on a Terranean Recordings page.

 
Práca na remixe skladby "Dance of the Snowflakes" projektu WOUNDS v týchto dňoch, skladba čoskoro vyjde na albume remixov projektu WOUNDS - "Winter Remix Works" zremixované verzie skladieb albumu "Winter Ambient Works" (marec 2010). Viac informácií čoskoro na stránke Terranean Recordings.

03.07.2010
Dale Woods - new drone by newmachine


Dale Woods - new drone by newmachine is available, enjoy...any comments are welcome. Dale Woods - nový bzukot od newmachine je k dispozícii...akékoľvek pripomienky sú vítané.

 

01.04.2010
newmachine news / newmachine novinky

Remix of demo tapes from 1991 year coming soon, I hope. Dúfam, že čoskoro dokončím remix demo pások z roku 1991.


04.03.2010
History about project newmachine / história môjho projektu newmachine

newmachine is my old-project from the 1991 year. I named and created this project in my mind after hearing of my demos from the years 1991 - 2003 with the same musical idea like contemporary drone, shoegaze, post-metal, post-rock, alternative and experimental bands. I (re)composing my demo songs and the new songs now. I playing all of the instruments. newmachine je môj starý projekt z roku 1991. Tento projekt som vytvoril a pomenoval po vypočutí mojich starých demo nahrávok z rokov 1991 - 2003, ktoré rovnako hudobne znejú ako súčasné drone, shoegaze, post-metal, post-rock, alternatívne a experimentálne skupiny. Teraz znovu oživujem svoje demo skladby a skladám nové piesne. Hrám na všetky nástroje. newmachine is participate on next AVALANCHERS compilation from december 2009: newmachine účinkuje na ďalšej AVALANCHERS kompilácii z decembra 2009:

AVALANCHERS ON SLEIGH - AVALANCHERS X-MAS COMPILATION 2009 www.archive.org/details/AvalancheOnSleigh
 
Homunkulus - "The Life of A Saint" Beta Cloud - "The Little Drummer Boy" Destroyer of the cinematic sentence - "25th of the 12th 3.10pm" Wounds - "Im Glad" Cauterised - "The Grinching" Concrete/Field - "I believe in free-market capitalism" Metonym - "White Christmas" ↑ M Ø Ø Ð ↓ - "WINTERMOOD (xmasbasssnowflakesmix)" Roncsipar - "60 Hz Dope" newmachine - "All I Want For Christmas Are Avalanchers" Semi0n - "Last Christmas" Concrete Mutant - "Jingle Bells" SHJK - "Small Man, Big Mouth